Signa per aturar l’Arbitratge de diferències inversor-estat (ISDS)