Associa’t

Nom (requerit)

Cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu-electrònic (requerit)

NIF/NIE (requerit)

Natalici (requerit)

Professió/Estudis

Adreça (requerit)

Població (requerit)

Codi Postal (requerit)

Província (requerit)

Quota anual (requerit)
La quota bàsica es de 45 € anuals, també pots aportar una quantitat superior. Recorda que ATTAC sols es financia amb les quotes del seus socis i sòcies. Gràcies.
45€48€60€Altra quantitat

Forma de pagament (requerit)
Domiciliació bancàriaTransferència

IBAN (requerit si has triat "Domiciliació Bancaria")

Vols participar en algun nucli?
AlacantCastellóElxAlcoià-ComptatValència

Altres observacions o informacions d'interés

ATTAC PV adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: tesoreria@attacpv.org o en l'adreça: C/ PALLETER, 87, B, 46008 VALÈNCIA