Manifest d’ATTAC-País Valencià

Reapropiar-nos del present i de l’avenir del nostre món

La mundialització financera agreuja la mercantilització de les nostres formes de vida i l’erosió de la diversitat cultural, i augmenta de forma extrema les desigualtats socials. En erigir l’interès econòmic en bé suprem i tractar d’imposar la recerca del benefici com a norma absoluta, els poders econòmics mundials menyspreen les aspiracions dels pobles i invaliden les seves institucions polítiques, substituint-les per una lògica purament especulativa que sols expressa els interessos particulars de les empreses transnacionals i dels seus executius.

En la nostra condició de ciutadans, denunciem el sistema econòmic actual com la causa d’estos mals; rebutjem que, en nom del progrés, la ciència quede al servei del poder econòmic i que, en nom de la justícia, s’afavorixca el privilegi d’uns pocs, i manifestem la nostra voluntat de cercar alternatives viables per aconseguir un món més just, més solidari i millor per a tots.

Els grups d’interès, els especuladors i els agents financers arrabassen el poder als ciutadans, intentant reduir-los a la mera condició de consumidors i, d’esta manera, incapacitar-los per a decidir el seu propi destí. La situació de frustració i impotència creada així, és el millor brou de conreu per al creixement dels partits xenòfobs i antidemocràtics. Volen persuadir-nos que aquesta brutal transformació que amb tanta intransigència perseguixen és en realitat un procés natural. Utilitzen descarada i insistentment els mitjans de comunicació, que són al seu poder, per a anul·lar la nostra capacitat de pensar i fer-nos creure que es tracta d’un procés fatal i inevitable davant del qual res no pot fer-se. De forma subtil propaguen un fals consens i l’hipòcrita missatge que Espanya va bé. Recolzats en la censura mediàtica, pretenen que no hi ha alternativa, llevat de resignar-se o convertir-se un mateix en un voraç agent econòmic. Els ciutadans ens neguem a acceptar esta perversa dinàmica; denunciem els danys irreparables que produïx i la falsedat dels interessats plantejaments que la inspiren.

La llibertat total de circulació de capitals, els paradisos fiscals i el creixement accelerat del volum de les transaccions especulatives arrosseguen els Estats, les regions i les ciutats a una vergonyosa carrera per guanyar-se els favors dels grans inversors. Esta insensata competència du al desmantellament deliberat de les bases legals, polítiques i socials dels Estats per a facilitar les inversions. Xifres completament monstruoses de diners van i vénen cada dia entre els mercats de canvis a la recerca d’un benefici instantani que no guarda cap relació ni amb la inversió productiva ni amb el comerç real de béns i serveis. Davant aquest deliri especulatiu, cada vegada resulta més difícil distingir entre transaccions legals i il·legals, inversió i rentat de diners, comerç i criminalitat organitzada. Les conseqüències més patents d’aquest procés són el creixement continuat de les rendes del capital en detriment de les del treball, l’evasió sistemàtica d’impostos i, en general, l’extensió de la pobresa i la generalització de la precarietat i l’exclusió.

És urgent detindre aquest procés mitjançant una resolta acció ciutadana de caràcter cívic i participatiu. La tasca més urgent consistix a crear instruments eficaços de regulació dels mercats a escala internacional. Per aquest fi, un grup de ciutadans de distintes procedències i ideologies, hem constituït el moviment «ATTAC-País Valencià» com a federació valenciana del «Moviment Internacional de Ciutadans per al Control Democràtic dels Mercats Financers i les seves institucions» (ATTAC).

Ens uneix la nostra condició de ciutadans, és a dir, la nostra preocupació pels assumptes col·lectius i per la cosa pública, i la nostra participació en l’àmbit de l’opinió pública i del debat a escala internacional. No busquem ocupar el poder, sinó recuperar el projecte democràtic original i impedir que siguen els poders econòmics mundials els qui, a esquenes i en contra dels interessos dels ciutadans, prenguen les decisions que afecten les nostres vides i les de les futures generacions. ATTAC té per finalitat lluitar per tornar el poder als ciutadans, que són els seus dipositaris legítims en tota democràcia, i millorar el control democràtic dels seus representants. Sobre la base d’esta finalitat, perseguim dos objectius fonamentals: establir mecanismes democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional i impulsar i enfortir el desenvolupament d’una opinió pública mundial independent, activa i ben informada.

Fer una labor crítica i d’oposició frontal a la nova Gàbia de ferro econòmic que se’ns vol imposar ens ho exigix la nostra condició de ciutadans lliures. Rebutjem radicalment la idea que l’economia i el mercat es comporten segons les seues pròpies i inexorables lleis i de que qualsevol acte humà no estrictament econòmic suposa, per definició, una interferència que ens duria a la catàstrofe. Esta idea no és més que un subterfugi per implantar la llibertat total dels agents financers i consagrar definitivament la separació del poder de tota responsabilitat. Això és el que es proposen fer els poders econòmics mundials mitjançant organismes com l’Organització Mundial de Comerç (OMC) i un seguit de tractats bilaterals i acords multilaterals. Els països membres de l’OCDE no han renunciat a la signatura del temporalment fallit Acord Multilateral d’Inversions (AMI), que atorgaria tots els drets als inversors i imposaria tots els deures als Estats i els seus ciutadans. S’oculta així el que no seria més que el desmantellament definitiu de la democràcia i la instauració del totalitarisme dels poders econòmics.

A escala espanyola pretenen, per a completar esta brutal transformació, crear un mercat de treball completament «flexible», és a dir, sense formes i sense drets, on es pugua disposar dels treballadors a voluntat i sense límits de cap tipus i seguir amb les privatitzacions salvatges dels serveis públics, fomentant el treball precari i consentint amb l’alta taxa d’accidents laborals. Sols una mobilització ciutadana d’autèntica envergadura impedirà que es desmantellen completament estos serveis públics sense els que no podem passar, com la sanitat, la seguretat social i l’educació. Ara el procés es fa a poc a poc i en secret, com demostra el cas de la sanitat, on s’ha començat per les fundacions de dret privat i la externalització de serveis bàsics. De la mateixa manera, induïx els treballadors a substituir els seus sistemes de jubilació per fons privats de pensions que, en fer que cadascú es defense per si mateix, els conduiran a l’aïllament i a trencar definitivament la solidaritat entre les generacions; a més, les ingents masses de diners acumulats per estos fons van a sumar-se a l’especulació, fent així que els diners dels propis assalariats acaben contribuint a sotmetre’ls un poc més als imperatius del benefici immediat i a degradar les condicions de treball.

Tots els països del món pateixen en distints graus les gravísimes conseqüències d’este procés. Els països del Sud estan sent devastats pel deute i per tot el que aquest comporta per a fer efectiva la seva subjecció als poders econòmics mundials, sobretot per la impossibilitat d’establir mecanismes d’autodefensa econòmica i per l’evasió de capitals alimentats per les seves pròpies classes dirigents. La misèria i la precarietat generalitzada en els països del Nord són proves palpables que el sud també existix entre nosaltres.

La nostra condició de ciutadans responsables ens exigeix fer un esforç per buscar solucions viables. Encara és possible frenar la major part dels engranatges d’aquesta enorme maquinària de destrucció i desigualtat. Per això ATTAC es proposa com a objectius operatius concrets gravar amb l’impost conegut com «Taxa Tobin» les transaccions especulatives als mercats de divises, sancionar els paradisos fiscals, i incrementar els impostos a les rendes del capital. La Taxa Tobin, proposada pel premi Nóbel d’Economia J. Tobin, ha estat silenciada, igual que altres propostes alternatives, pels organismes financers internacionals. Es tracta d’un dispositiu antiespeculatiu perfectament viable, sent el seu objectiu fonamental i bàsic frenar l’especulació i, d’esta manera, tornar capacitat de maniobra als ciutadans i a l’esfera política.

Els ciutadans sabem que la dinàmica imposada pel sistema econòmic actual no pot continuar; en cas contrari, ¿quin món trobaran les futures generacions? Seguir sense fer res, com fins ara, ens fa còmplices i ens incapacita per decidir el nostre futur. Ha arribat el moment d’actuar. El que ATTAC combat, la dictadura dels mercats, està en l’origen de quasi tots els grans mals que patim: la destrucció de la naturalesa i de les cultures; la contaminació alimentaria i mediambiental; el deute i la generalització de la precarietat, la inseguretat personal i col·lectiva i el conflicte entre els pobles.

Per això apel·lem a totes les persones en la seva condició de ciudadans/es, i als moviments socials afins, a col·laborar amb ATTAC, alhora que oferim cooperar amb les xarxes existents per afavorir la convergència en l’acció. Són ja milers les persones que en el món s’han unit a ATTAC i participen en xarxes i grups d’informació, d’estudi i debat, i en campanyes nacionals i internacionals. La mobilització ciutadana i l’acció cívica que proposem son de caràcter pacífic, però no per això mancats de determinació.

Els components de ATTAC-País Valencià, integrants de la federació d’Espanya, es proposen participar i cooperar amb el moviment internacional ATTAC per a debatre junts, produir i actuar en comú, tant al seu país com a nivell continental i intercontinental.

València, 2001