Què és ATTAC?

Nascut a partir d’una proposta del Director del periòdic Le Monde Diplomatique, a l’article «Desarmar els mercats financers«, ATTAC és un moviment internacional de ciutadans preocupats pels assumptes col·lectius i capficats en cercar-los solució.

És un moviment d’Educació Popular per a l’acció contra les polítiques neoliberals.

 

Què pretén?

La finalitat d’ATTAC és retornar el poder a la ciutadania, regenerant la democràcia representiva i desenvolupant la Democràcia Participativa.

Les polítiques neoliberals aplicades en els últims trenta anys estan basades en l’hegemonia de les finances internacionals sobre els altres àmbits en els quals es desenvolupa l’acció humana. El principi que mou al món és “Obtenir el màxim benefici financer i en el termini més curt possible”. Tot està supeditat a açò.

Aquest sistema ha intentat convertir el planeta en una mercaderia i és responsable de la crisi sistemica actual, que no és producte d’una casualitat sinó el resultat d’una lògica que, basada en el màxim benefici per a uns pocs, ha engrandit l’escletxa entre pobres i rics i entre països empobrits i països enriquits; està acabant amb els recursos naturals, objecte de la cobdícia d’uns pocs, ha precaritzt el treball i els salaris, i ha retallat els drets socials aconseguits amb tant esforç pels treballadors i treballadores del món.

La Unió Europea basada en el Tractat de Maastrich i reforçada amb el Tractat de Lisboa forma part, i destacada, d’aquest ordre de coses. Cada vegada és major i més ràpida la seua deriva cap a un sistema antisocial en els països que la integren i neocolonial amb els països empobrits.
Per a denunciar i tractar de canviar aquest ordre de coses, al 2001, va nàixer ATTAC, un moviment internacional estès avui a Europa, Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i que compta amb més de 100.000 associats a tot el món.

La crisi actual no solament ha posat en relleu que l’aplicació d’aquestes mesures és indispensable; exigeix que s’adopten unes altres que eviten la seua repetició i depuren les responsabilitats empresarials i polítiques que ens han portat a aquesta situació. A pesar que els amos del món volen fer veure que el sistema neoliberal és l’únic viable, és necessari i possible canviar aquest ordre de coses, construir un món nou i just. No estem condemnades a patir ni a perpetuïtat els excessos d’aquest sistema.
Però és necessària la participació de tots i totes.
ATTAC és un bon mitjà per a participar en la construcció d’un altre món, just, democràtic i respectuós amb la naturalesa i els éssers vius.

 

Quins objectius es proposa?

En tot aquest temps ATTAC ha denunciat aquest sistema d’especulació financera i ha proposat mesures per a acabar amb la dictadura dels mercats financers:

 • Establir mecanismes democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional.
 • Impulsar i enfortir el desenvolupament d’una opinió pública mundial independent, activa i bé formada.
 • Mesures de regulació i control dels moviments de capitals mitjançant un control democràtic permanent que incloga, entre unes altres, un Impost a a les Transaccions Financeres i impostos progressius al capital.
 • Eliminació dels paradisos fiscals, centres off-shore.
 • Denúncia de les privatitzacions de les empreses públiques i defensa dels serveis públics
 • Cancel·lació dels deutes insostenibles i il·legítims dels països i establiment d’un sistema de finançament democràtic, responsable i de justa sobirania sobre la base de la banca pública que permeta un desenvolupament sostenible i equitatiu dels pobles.
 • Eradicació de l’especulació, especialment sobre aliments i energia.
 • Creació de nous impostos globals al capital per a finançar els béns públics i globals.
 • Desmantellament dels acords de lliure comerç que només afavoreixen als interessos de les grans corporacions.
 • Establiment de garanties de les pensions fora del mercat i fixació una renda bàsica universal.
 • Superació de la Democràcia Liberal-Representativa i desenvolupament de formes democràtiques participades per la ciutadanía
 • La construcció d’una Europa social i democràtica, al servei de la ciutadania, i no dels interessos econòmics i del mercat.

No és acceptable, ni just, i no pot tenir futur el fet que per a afermar i incrementar el poder i la riquesa d’una ínfima minoria, s’impose la destrucció de la natura i la misèria, el risc i la inseguretat de la gran majoria.