Comunicat campanya No al TTIP

Vista la intenció del Consell de la Generalitat Valenciana de sol·licitar un informe sobre l’impacte que podria tenir el TTIP a la Comunitat Valenciana, volem realitzar les següents observacions:

Des de la campanya celebrem la iniciativa de fiscalitzar el desenvolupament de les negociacions des de qualsevol àmbit públic. Donada la falta de transparència que ha acompanyat el procés, resulta necessari que les diferents administracions públiques engeguen els mecanismes a la seva disposició per informar, de la forma més veraç i objectiva possible, a la ciutadania.

Esperem del Consell que siga valent a l’hora de reunir als qui realitzaran l’estudi, incloent diferents sensibilitats i punts de vista, que donen com resultat una visió de conjunt no esbiaixada. Tenint en compte que la campanya s’ha configurat entorn d’un elevat nombre d’organitzacions de la societat civil, ens oferim per a proposar alguns dels nom que configuren l’equip d’estudi, aportant així una fórmula més efectiva i democràtica.

Entenem imprescindible l’ampliació del citat informe a altres tractats que es negocien actualment en la Unió Europea: El CETA (Acord Integral d’Economia i Comerç), acord bilateral entre la UE i Canadà que té ja un text consolidat i es pretén aprovar abans de finalitzar l’any. Y el TISA (Acord en Comerç de Serveis), en les negociacions dels quals participa també la UE, i que pretén privatitzar szonalliure-freezoneerveis que fins ara són de gestió pública.

L’informe hauria d’atendre a tots els aspectes als quals directa o indirectament podria afectar l’aplicació d’aquests tractats. L’aplicació del NAFTA a Estats Units, Canadà i Mèxic durant més de vint-i-dos anys, ja ha aportat evidències suficients sobre l’impacte que tenen aquest tipus d’acords sobre qüestions com el dret al treball o els serveis públics. No cabria doncs, fer un informe sense tenir en compte les experiències prèvies.

Oferim el coneixement compartit que han generat en el si de la campanya els anys de treball des que va començar la negociació del TTIP. Per açò esperem poder participar del procés en qualsevol de les seues fases, especialment en l’actualització d’aquest, tenint en compte que les negociacions continuen obertes i l’opacitat del procés fa difícil l’accés a la informació.

En definitiva, confiem en una aposta democràtica, rigorosa i objectiva, que considere l’impacte d’aquests tres tractats enfront dels plantejaments arreplegats en l’Acord del Botànic.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *