17 d’octubre, DIA MUNDIAL PER L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA

  MANIFEST POBRESA ZERO 2022

Davant la crisi que travessa el planeta i davant la reculada en la consolidació de drets denunciem, que vivim en un sistema de producció i consum insostenible, que genera desigualtat, pobresa i explotació laboral,per a bona part dels habitants del planeta, al mateix temps que afavoreix els oligopolis i l’acaparació d’un poder i beneficis desmesurats per part d’unes poques grans empreses.

El sistema energètic, les empreses contaminants, l’agricultura i la ramaderia intensives causen estralls en el medi ambient. Guerres, com la d’Ucraïna, a Europa, i les que es pateixen en altres continents, destapen una realitat les conseqüències de la qual tornen a pagar les de sempre: les persones més vulnerables i especialment les excloses.

També és greu el manteniment de les desigualtats entre dones i homes, el creixement del racisme i els discursos d’odi, la persecució de les persones que defensen els drets humans i la naturalesa, i l’incompliment del dret d’asil i refugi per part dels Estats més rics.

Perquè malgrat l’existència de lleis i tractats que protegeixen els drets humans -polítics, econòmics i socials-, els problemes continuen creixent i generant injustícies en un món on encara hui 860 milions de persones viuen en pobresa extrema; moltes d’elles en països mol rics en recursos naturals. Més de 83 milions són desplaçades forçoses a causa de guerres o desastres naturals, i almenys 99 milions de persones a tot el món viuen en condicions d’esclavitud moderna, treball o matrimoni forçós.

Des de Pobresa Zero demandem que es reconega que aquests són problemes globals, que necessiten solucions globals. Existeixen solucions concretes i les persones i partits que ens representen en les institucions polítiques han de posar-les en marxa urgentment enfront de l’amenaça de col·lapse del sistema.

I per tot això, demanem:
    A nivell Internacional, al G20, la Unió Europea, l’Organització Mundial del Comerç i altres organismes internacionals competents:

• L’erradicació dels paradisos fiscals i la persecució amb recursos suficients del frau i l’elusió fiscal, que contribueixen a restar recursos a les societats.
• La culminació de la Directiva Europea, actualment en procés, sobre “deguda diligència”, que contribuïsca de manera efectiva a evitar la impunitat davant la violació dels drets humans per part de les multinacionals.
• Establir corredors humanitaris segurs en els conflictes com els d’Ucraïna, Burkina Faso, Mali, Etiòpia, Somàlia, Síria i l’Afganistan, entre altres, per a evitar que milers de persones continuen morint en el seu intent de buscar seguretat.
• Garantir el dret a la mobilitat humana, com a dret humà fonamental, i establir vies segures per a les migracions per a evitar que desenes de milers de persones continuen morint cada any a la recerca d’una vida millor.
• Establir sancions als països que no complisquen els convenis internacionals que protegei en el dret d’asil i refugi, i impulsar la persecució judicial als responsables polítics que no compleixen amb aquests convenis.
• Establir mecanismes internacionals efectius de persecució judicial i protecció enfront de la fustigació, persecució i assassinat a persones i organitzacions defensores de drets humans, especialment en països com Colòmbia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Palestina, Territoris Saharauis o República Democràtica del Congo.
• La modificació de les normes comercials per a garantir relacions igualitàries entre els països més rics i els de rendes mitjanes i baixes.

    A nivell estatal, al Govern i el Parlament:

• Culminar una reforma fiscal que siga justa, progressiva i suficient, que responga a les orientacions del Llibre blanc de la Reforma Fiscal.
• Aprovar definitivament el projecte de Llei de protecció dels drets humans, la sostenibilitat i la deguda diligència en les activitats empresarials i financeres transnacionals, que permetrà perseguir les empreses espanyoles que violen els drets humans i mediambientals en les activitats desenvolupades en altres països, al llarg de la seua cadena de valor.
• El tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs) on hi ha éssers humans privats de llibertat per faltes administratives, i l’augment pressupostari a les mesures de suport per al procés d’inclusió de les persones migrants.
• Establir mecanismes de control judicials i administratius eficaços per a controlar el compliment dels Drets Humans a les nostres fronteres.
• L’aprovació definitiva de la nova Llei de Cooperació Internacional, amb un enfocament transformador orientat al desenvolupament sostenible, la justícia global i els drets humans, i l’augment de la partida destinada a cooperació en els pressupostos generals de l’Estat per a 2023 per a avançar fins al 0,5% compromés pels partits de govern per al final d’aquesta legislatura.
• Dissenyar polítiques públiques amb recursos suficients per a reduir la desigualtat salarial entre dones i homes.
• Millorar l’eficiència energètica i regular els preus de l’energia per a evitar els abusos de les empreses dominants. Afavorir els projectes energètics d’implantació d’energies verdes locals per al consum local.

    A nivell autonòmic i local en la Comunitat Valenciana, i davant les pròximes eleccions, demanem a tots els partits polítics que incloguen en els seus programes electorals les següents mesures:

• Incrementar ajudes a la producció i el comerç locals, responsables amb el territori, i facilitar la distribució de productes de comerç just.
• Prioritzar les polítiques públiques, incloses les polítiques de cooperació, destinades a reduir la pobresa, incloent l’accés a l’habitatge, la formació, l’acompanyament en l’ocupació, la reducció de les desigualtats entre dones i homes i la prevenció de totes les formes de violència contra les dones.
• Prioritzar, des de la cooperació internacional, les iniciatives de desenvolupament econòmic local social i ambientalment sostenibles, que afavorisquen el treball digne, el comerç sud-sud i la lluita contra l’explotació laboral i la destrucció de la naturalesa.
• Establir polítiques que prioritzen la creació de comunitats energètiques locals amb energies verdes, i la protecció del nostre patrimoni natural, incloent l’increment de les labors de vigilància i sanció per a empreses contaminants.
• Incloure en el currículum educatiu el foment del consum conscient i responsable, la formació en drets laborals i igualtat, i matèries per a combatre entre l’alumnat els discursos d’odi.
• Millorar els canals de les Administracions Públiques, d’informació i denúncia relacionats amb els drets laborals.
• Fomentar la participació i incloure a les persones implicades en tots els debats públics i les decisions polítiques relacionades amb els seus drets, especialment en el cas de col·lectius diversos amb majors dificultats de participació, com els col·lectius en situació d’exclusió social, persones migrants i dones sotmeses a múltiples violències.

     Volem llançar una crida a la mobilització perquè sense pressió social, la classe política no actua. Hem de recuperar el poder de la ciutadania, per a dir alt i clar:
Davant la desigualtat i la pobresa, accions ja!
Volem que ens escolten!
#ResetAlSistema

——————————————————————————————

ATTAC no se identifica con las opiniones expresadas en los artículos que son responsabilidad de los autores de los mismos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *